Tuesday, June 23, 2009

PROGRAM GEMILANG GEOGRAFI SMK SERI PERAK 2009


1. Tajuk: PROGRAM GEMILANG GEOGRAFI (PGG) 2009

2. Rasional:
Program Gemilang Geografi (PGG) untuk sekolah perlu dijalankan sebagai satu usaha untuk mencapai matlamat Kurikulum Geografi dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Sejajar dengan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010, mata pelajaran Geografi merupakan mata pelajaran yang dapat membangunkan modal insan yang berminda kelas pertama dan mampu bersaing dalam persada antarabangsa demi untuk membina Negara bangsa Malaysia yang tercinta.
Selaras dengan Perancangan Strategik 2005 – 2015, Jabatan Pelajaran Negeri Perak bermatlamat “Menjadikan Negeri Perak Komuniti Berilmu Menjelang 2010” dan slogannya “Komuniti Berilmu Perak Terbilang”. Diharapkan panitia Geografi sekolah dapat meningkatkan bidang akademik yang berasaskan pengurusan panitia Geografi yang cekap yang berteraskan data dan maklumat, penyelidikan dan pembangunan dan TMK. Agar dapat menguruskan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti bagi mencapai keputusan peperiksaan awam yang terbilang.
Program Gemilang Geografi (PGG) ini bertujuan untuk membantu para guru geografi dan murid dalam meningkatkan prestasi Geografi di sekolah ke arah kecemerlangan di dalam peperiksaan PMR, SPM dan STPM tahun 2009 serta murid tingkatan 1, 2, 4 dan 6 Rendah bagi sekolah ini.

3. Objektif:
3.1. Objektif Umum:
3.1.1. Pengurusan Panitia Geografi yang cekap.
3.1.2. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
3.1.3. Penyediaan sistem maklumat Panitia Geografi yang lengkap dan sistematik.
3.1.4. Pemantapan pengurusan Program Pembangunan Panitia Geografi.

3.2. Objektif Khusus:
3.2.1. Meningkatkan kecemerlangan dalam peperiksaan awam PMR, SPM dan STPM berasaskan Headcount, TOV dan analisis item.
3.2.2. Meningkatkan penguasaan kemahiran asas Geografi (peta, istilah dan konsep) dalam kalangan murid Geografi.

3.2.3. Meningkatkan penguasaan dan penggunaan TMK.
3.2.4. Meningkatkan penguasaan ilmu dengan mengamalkan budaya pembelajaran sepanjang hayat dan seluas hayat bagi guru dan murid.
3.2.5. Dapat berkongsi idea, pengetahuan dan kemahirang guru dalam P&P Geografi .
3.2.6. Memupuk semangat berkumpulan dan berpasukan serta usaha kolektif di kalangan guru Geografi sekolah.

4. Ahli Jawatankuasa:
Pengerusi : En. Muhd. Suod b Mat Thani (Pengetua)
Naib Pengerusi : Tn. Hj. Sanusi b. Suratman (PK Pentadbiran)
Ketua Panitia : Pn. Hjh. Noraini bt. Hasbollah (Guru Cemerlang)
Penolong K.Panitia : Cik Yasotha a/p Arumugam
Setiausaha : Pn. Halimaton bt. Mohammad
AJK : Cik Rosmah bt. Abd Rashid
: Cik Shahnizam Bt Ahmad Shah
: Cik Siti Hasma Intan bt Hassan

5. Masalah:
5.1. Tanggapan bahawa Geografi merupakan mata pelajaran yang sukar difahami dan dipelajari terutama pelajar kelas lemah.
5.2. Kelemahan calon memahami asas iaitu konsep, istilah geografi dan peta.
5.3. Kelemahan calon dalam menjawab soalan struktur, esei, graf dan carta.

6. Strategi:
6.1. Pemantapan kualiti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan 12 pedagogi
oleh PPK.
6.2. Peningkatan Prestasi peperiksaan awam PMR, SPM dan STPM berasaskan
Headcount, TOV dan analisis item.
6.3. Memperkukuhkan program perkongsian pintar antara guru geografi sekolah.
6.4. Meningkatkan penguasaan dan penggunaan teknologi maklumat dan
komunikasi (TMK).
6.5. Meningkatkan penguasaan ilmu dengan mengamalkan budaya pembelajaran
sepanjang hayat dan seluas hayat bagi guru dan murid.
7. Sasaran:
7.1. Semua guru Geografi sekolah.
7.2. Semua pelajar Tingkatan 1 hingga Tingkatan 6.

8. Carta Gantt - Aktiviti dan Pelaksanaan :
Bil Aktiviti J F M A M J J O S O
8.1. Mesyuarat Panitia 2009 X X X X
8.2. Perancangan Strategik 2006 – 2015 :
Penerangan Pelan Taktikal dan operasi Geografi X
8.3. Headcount – TOV dan target X X X X
8.4. Pengagihan Jadual Tajuk Ujian Tajuk (JTUT) X
8.5. Penggunaan Scanner (Penyediaan P&P) X
Penyuburan 12 Pedagogi P&P X
Penggunaan Lembaran Kerja dalam P&P X
Kerja Kursus Geografi PMR X
Penggunaan Excell X
Pembinaan Item dan Analisis Item X
Teknik Penyuburan Peta dalam P&P X
Kaedah NM meningkatkan prestasi rendah X
Penggunaan Power Point Dalam P&P X
8.6. Teknik Menjawab Soalan Geografi PMR/SPM/STPM X X X
8.7. Kem Geografi PMR/SPM/STPM X X
8.8. Kaedah 1-2-4 KB dan Kaedah 3MT X X X X X X X X X X
8.9. Projek Mahir Peta X X X X X X X X X X
8.10. Projek Istilah Geografi X X X X X X X X X X
8.11. Projek Lembaran Kerja X X X X X X X X X X
8.12. Projek Pra P & P X X X X X X X X X X
8.13. Latihan Minimum X X X X X X X X X X
8.14. Program Gempur Gemilang Geografi Elit 1 dan 2 X X X X X
8.15. Pemantauan buku murid X X X X X X X X X X
8.16. Pencerapan P & P guru X X X X X X X X X X
8.17. Pemantauan sukatan pelajaran X X
**Pelaksanaan aktiviti akan tertakluk kepada perubahan jika perlu.

9. Anggaran Perbelanjaan:
9.1. PCG mata pelajaran
9.2. Sumbangan PIBG

10. Penilaian:
10.1. Dapatan dan maklumbalas daripada guru Geografi.
10.2. Minat dan pencapaian pelajar di dalam Pengajaran dan Pembelajaran Geografi.
10.3. Keputusan ujian dan peperiksaan dalaman sekolah serta peperiksaan awam.

11. Harapan:

Semoga Program Gemilang Geografi (PGG) ini menjadi satu saluran yang dapat membantu guru dan pelajar agar dapat menguruskan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti, menyeronokkan dan berkesan bagi mencapai keputusan peperiksaan awam yang terbilang. Justeru, harapan semua guru geografi melalui PGG ini dapat mencapai matlamat dan objektif kecemerlangan akademik terutama di dalam peperiksaan
Kita sebagai guru geografi memainkan peranan yang sangat penting untuk menjadikan warga SEMARAK Komuniti Berilmu yang cemerlang, gemilang dan terbilang menjelang tahun 2015. Untuk menuju ke arah warga SEMARAK tahun 2015, semangat kental dan bekerja secara berpasukan dalam kalangan guru Geografi sekolah dapat merealisasikan aspirasi kerajaan negeri Perak untuk mewujudkan negeri berasaskan ilmu (K-State) menjelang tahun 2010. Matlamat kita guru Geografi , iaitu peningkatan dalam peperiksaan awam (PMR, SPM dan STPM) yang cemerlang dan melebihi target ; dan melahirkan modal insan yang terbilang serta membina negara bangsa iaitu 2 teras penting dalam PIPP.
Mudah-mudahan Allah Ta`ala akan memberkati usaha hambanya. Insya Allah.

Disediakan oleh:
Pn. Hjh. Noraini bt. Hasbollah,
Guru Cemerlang Geografi,
SMK Seri Perak, Teluk Intan.

No comments:

Post a Comment